spm_logo

Stowarzyszenie Polskich Mediów zostało powołane w celu umacniania tożsamości społeczności lokalnych, oraz integracji środowiska dziennikarskiego. Stowarzyszenie organizuje liczne wydarzenia i imprezy min.  zorganizowało siedem Kongresów Mediów Regionalnych i Lokalnych; liczne sesje dziennikarskie krajowe i zagranicznę (corocznie bierze w nich udział ponad 1000 dziennikarzy); organizuje Festiwal Chlebów Świata, który promował wyroby i producentów piekarniczych z całego Świata, oraz uniwersalność, powszechność chleba i jego różnorodność zastosowania, udział w nim wzięło ponad 14 tys. osób.

www.polskiemedia.org