REGULAMIN
II FESTIWALU SŁOIKÓW ŚWIATA 25-27.09.2015
PAŁAC KULTURY I NAUKI, MUZEUM TECHNIKI I PRZEMYSŁU
PL. DEFILAD 1, Warszawa

1. Organizatorami II Festiwalu Słoików Świata są Warszawska Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Polskich Mediów, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, Cosinus – Bezpłatne Szkoły dla Dorosłych, Liga Kobiet Polskich.
2. Festiwal odbędzie się w dniach od 25 do 27 września w Warszawie, w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Pałacu Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1
3. Godziny otwarcia Festiwalu:
24.09 od godz. 15.00 do godz. 22.00 (montaż stoisk)
25.09 od godz. 10.00 do godz. 20.00
26.09 od godz. 10.00 do godz. 20.00
27.09 od godz. 10.00 do godz. 17.00

4. Podstawą uczestnictwa w Festiwalu jest przesłanie wypełnionej Karty Zgłoszenia oraz opłacenie kosztów udziału.
5. Każdy z Uczestników Festiwalu otrzymuje od Organizatorów miejsce wystawiennicze zgodnie z zamówionym pakietem. Uzyskanie dodatkowej powierzchni wystawienniczej możliwe jest po uzyskaniu zgody od Organizatora.
6. Opłaty należy wnieść w terminie najpóźniej do dnia 1 września b.r. Firmą obsługującą rozliczenia festiwalowe jest: TTG Polska Sp. z o.o. ul Świętokrzyska 36 lokal 45/23, 00-116 Warszawa, NIP 5240102547.
7. Na stoisku prowadzić można sprzedaż i promocję swoich produktów. Wszelka sprzedaż i promocja poza obrębem stoiska wymaga uprzedniej zgody Organizatorów.
8. W przypadku przygotowania prezentacji wystawca może otrzymać tę powierzchnię nieodpłatnie, pod warunkiem prowadzenia cogodzinnych pokazów i prezentacji przez cały okres Festiwalu bez prawa prowadzenia sprzedaży (ekspozycje krajów).
9. Wystawca, który zgłosi w Karcie Zgłoszenia zapotrzebowanie na podłączenie energii elektrycznej 230V, ponosi dodatkowe koszty: 1 kW – 200 zł netto; 2 kW – 300 zł netto; powyżej 3 kW do ustalenia z organizatorem. Podłączenie elektryczne jest akceptowane w przypadku potrzeby przygotowania produktów. Ze względu na ograniczony pobór mocy nie przewiduje się podłączania czajników elektrycznych. Wystawcy otrzymują vouchery na napoje: kawa, herbata, gorące kanapki.
10. Aby uzyskać podłączenie do energii elektrycznej Wystawca powinien posiadać przedłużacz o długości co najmniej 15 m, przekroju kabla min. 1.5 mm² oraz ilości gniazdek odpowiadającej liczbie zaakceptowanych do podłączenia urządzeń.
11. Wystawca urządza stoisko we własnym zakresie na miejscu wskazanym przez Organizatora.
12. Wszelkie prace związane z urządzeniem stoiska muszą być zakończone najpóźniej do dn. 25 września 2015 godz. 08.30. Wjazd na teren Pałacu Kultury i Nauki możliwy jest w dniu 24 września br. od godz. 15.00 do godz. 22.00.
13. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych, celnych i handlowych, oraz regulaminu Muzeum Techniki i Przemysłu NOT. Na terenie parkingu PKiN należy stosować się do regulaminu http://www.pkin.pl/PL/parking/regulamin-korzystania-z-parkingu-przy-pkin/.

Zgłoszenie prosimy przysyłać pocztą, osobiście lub mailem jako zeskanowany plik na adres e-mail: wawa@polskiemedia.org. Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 września 2015 r.

Dodatkowych informacji udzielają:
Adrian Kołodziejczyk, tel: +48 22 2976625, e-mail: ak@festiwale.co
Cezary Kopczyński, tel: +48 22 297 66 24,  e-mail: ck@festiwale.co

Regulamin i zgłoszenie są wysyłane zainteresowanym udziałem.

Podpisany Regulamin jest wymagany wraz z Kartą zgłoszeniową na Festiwal.