mala_papiernia

Historia i piękno na wyciągnięcie ręki – Celejów. Zapraszamy ! Z nami przeniesiesz się w czasie, własnoręcznie stworzysz swój arkusz papieru
czerpanego, ozdobisz go i zabierzesz na pamiątkę. Prezentacja historii, pokazy i warsztaty wyrobu papieru czerpanego dla dzieci, młodzieży i dorosłych.