BestproekoRolnicy Best Proeko bardzo dbają o glebę, którą uprawiają. Oni wiedzą, że zdrowa i żyzna gleba, to zdrowe i silne rośliny. Rolnicy Best Proeko służą przyrodzie i służą ludziom.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
podejmowanie, prowadzenie, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie różnorodnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, rolnictwa ekologicznego i turystyki zrównoważonej w kontekście procesów integracyjnych z Unią Europejską, promowanie tradycyjnych i przyjaznych dla przyrody form gospodarowania na wsi, służących poprawie życia mieszkańców obszarów wiejskich,
promowanie postaw eko-obywatelskich mogących przyczynić się do zwiększenia udziału społeczności lokalnej w decydowaniu o kierunkach rozwoju, poprawie warunków ekonomicznych i społecznych na obszarach wiejskich, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, organizowanie wzajemnej pomocy właścicieli gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych, promocji producentów tradycyjnych, wyrobów ekologicznych i regionalnych,
wspieranie działań służących szczególnie poprawie jakości produktów i usług, transferowi fachowej wiedzy, umiejętności i technologii, uzyskiwaniu krajowych i międzynarodowych certyfikatów oraz poprawie marketingu i dotarciu do rynków zbytu produktów.

Strona internetowa: http://www.bestproeko.pl/